Latest posts

Stream API Yazılar 3 – Mapping Methods

Merhabalar. Önceki yazımızda findFirst vs findAny konusuna değinmiştik. Bu yazımızda da Stream API içerisinde yer alan mapping methotlara değineceğiz. map: map() metodu Stream içerisindeki verileri manipüle edip mevcut verilerden yeni bir veri kümesi elde etmemizi sağlar. İsmindeki map ifadesi gibi aslında mevcut veriyi bizim söylediğimiz bir pattern’i kullanarak başka bir veriye map’liyor. Şimdi örnekler ile…

Stream API Yazıları 2 – findFirst vs findAny

Merhabalar. Önceki yazımızda Stream API’ye bir giriş yapmış ve Stream API içerisindeki sık kullanılan metotlara değinmiştik. Bu yazıda da findFirst ve findAny’i kıyaslayıp aralarındaki farka bakacağız. Şimdi öncelikle findFirst’ü bir hatırlayalım. findFirst metodumuz isminden de anladığımız gibi bir Stream içerisindeki ilk veriyi bize veriyor. Yukarıdaki kodumuz da bizim için veri kümesindeki ilk isim olan Sebastian…

Spring Boot&ELK 3 – Kibana

Merhabalar. Spring Boot & ELK 1 yazısında Spring Boot projemizi ElasticSearch’e bağlamıştık ve veri saklamıştık. Spring Boot & ELK 2 yazısında da Logstash’e değinmiştik. Spring Boot&ELK yazılarımızın 3. ve son yazısında Kibana konusunu ele alacağız. Öncelikle Kibana’nın ne olduğu ile yazımıza başlayalım. Kibana Nedir? Biz verileri topladık ve üzerinde arama yapabilmek üzere ElasticSearch’e kaydettik. Ardından…